Tìm hiểu quy định về quản lý cổng thông tin điện tử

Quy chế hay quy định về quản lý cổng thông tin điện tử đang là vấn đề trọng tâm mà các cơ quan doanh nghiệp cần tìm hiểu, liên hệ Tất Thành 0988.56.59.56
Tất Thành
1,115 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong

TẤT THÀNH TƯ VẤN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
��GỌI NGAY

Mr Linh - Hotline: 0988.184.022  - Email: linh@tatthanh.com.vn
Mr Minh - Hotline:  0988.56.59.56  - Email:  tranminh@tatthanh.com.vn
 

Tất Thành đã có kinh nghiệm làm việc và hiểu đặc thù của các đơn vị Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Quý khách hàng có nhu cầu, Tất Thành rất sẵn sàng gặp trực tiếp để tư vấn, trao đổi tốt nhất.

Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử được căn cứ vào các quy chế, quy định đã ban hành bởi Chính phủ, Bộ thông tin và Truyền thông của Việt Nam bao gồm:

 • Theo Nghị định Số: 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ban hành ngày ngày 15 tháng 07 năm 2013 (sau đây viết tắt là Nghị định 72/2013/NĐ-CP)

 • Theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng trang thông tin điện tử cho các trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử ban hành ngày 19 tháng 08 năm 2014 (sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT)

 • Theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết và rõ ràng hơn Nghị định 97 về các loại trang thông tin điện tử, từ quy định trên có thể nói ngắn gọn là: Trang thông tin điện tử tổng hợp là hình thức cơ bản nhất của cổng thông tin điện tử.

Tìm hiểu quy định về quản lý cổng thông tin điện tử

Để nắm rõ hơn về các vấn đề

 • Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử
 • Thiết kế và quản trị website portal
 • Phần mềm cổng thông tin điện tử
 • Quản lý cổng thông tin điện tử
 • Quản trị cổng thông tin điện tử
 • Quy chế quản lý cổng thông tin điện tử
 • Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử

… và các vấn đề khác có liên quan, Quý khách hàng có thể nhanh chóng liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Tất Thành để được tư vấn hoàn toàn miễn phí 24/7. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, chắc chắn Tất Thành sẽ giúp khách hàng hiểu và nắm rõ các Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử.

I. Vai trò của công thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử là gì? Đây một phương tiện để người sử dụng có thể truy cập vào nhiều nguồn tài nguyên, đây được coi là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập các tài nguyên có trên cổng thông tin điện tử.

Cổng thông tin điện tử có chức năng liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ cũng như các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể dễ dàng khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có vai trò gì?

 • Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được xem là cổng thông tin tích hợp thông tin của toàn ngành, lĩnh vực do các cơ quan quản lý và được tích hợp đầy đủ những thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 • Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương là cổng thông tin tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước có phạm vi toàn địa bàn của tỉnh và được tích hợp đầy đủ thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả những cơ quan chuyên môn trực thuộc và những Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh đó.

 • Tất cả các thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước là thông tin chính thống thuộc cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

II. Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử

Việc xây dựng cổng thông tin điện tử cần phải được cấp phép bởi Bộ thông tin và Truyền thông và phải xây dựng đùng theo những quy định mà Chính phủ cũng như Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành.

Tìm hiểu quy định về quản lý cổng thông tin điện tử 1

1, Quy định chung về quản lý cổng thông tin điện tử

1.1 Đối tượng áp dụng

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục và tất cả các cơ quan tương đương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đồng thời là các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Các Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây sẽ gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

 • Các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp nội dung thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 • Cơ quan, tổ chức nhà nước khác tự nguyện áp dụng các quy định của Nghị định này.

1.2 Các nguyên tắc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử

 • Tất cả các thông tin được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải rõ ràng, chính xác và  đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, những chính sách và pháp luật của Nhà nước; Hỗ trợ, phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của các cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

 • Tất cả các thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quản lý thông tin trên Internet.

 • Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại những thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị  phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn gốc của thông tin.

2. Quy định về các thông tin trên cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước phải có đầy đủ những mục thông tin bao gồm:

2.1 - Thông tin giới thiệu

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Cục, Tổng cục và tất cả những cơ quan tương đương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  phải cập nhật những thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ,  chức năng, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; Phải tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; Nêu rõ tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan từ khi thành lập.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện cần cập nhật thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính rõ ràng đến cấp phường, xã. Cập nhật đầy đủ về điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; Nêu rõ tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan từ khi thành lập.

2.2 - Tin tức, sự kiện

 • Cập nhật đầy đủ ác tin, bài về hoạt động, các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan trực thuộc

2.3 - Thông tin chỉ đạo, điều hành

 • Là những ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; Tất cả các ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân...

2.4 - Thông tin tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

 • Là các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật  cùng các chế độ, chính sách khác

2.5 - Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần phải cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước.
 • Tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần phải cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương.
 • Tất cả các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện cần phải cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cơ bản.

2.6 - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

 • Cần nêu rõ và chính xác hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày được ban hành, ngày có hiệu lực thực thi, trích yếu, tệp văn bản

2.7 - Đăng tải Công báo điện tử

 • Đăng tải các thông tin: số công báo, ngày ban hành, danh mục văn bản được đăng trong công báo đồng thời phải trích yếu nội dung đối với mỗi văn bản.

2.8 - Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

 • Tiếp nhận phản ánh; góp ý, các kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;
 • Cập nhật đầy đủ và đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương chính sách cần xin ý kiến; cập nhật đầy đủ và đăng tải các thông tin và chức năng

2.9 - Thông tin liên hệ

 • Bao gồm thông tin liên hệ đầy đủ của cán bộ, công chức có thẩm quyền như: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax và địa chỉ thư điện tử chính thức.
 • Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử. Đăng tải đầy đủ các thông tin bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức

III. Liên hệ tư vấn quy chế quản lý cổng thông tin điện tử

Quý Đơn vị/tổ chức có nhu cầu tư vấn các vấn đề về quy chế hoặc các quy định về quản lý cổng thông tin điện tử hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn của Tất Thành để có câu trả lời hoàn hảo nhất.

TẤT THÀNH TƯ VẤN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 ��GỌI NGAY

Mr Linh

Chuyên viên tư vấn

Hotline/Zalo/Viber: 0988.184.022

Email: Linh@tathanh.com.vn

Mr Minh

Chuyên viên tư vấn

Hotline/Zalo/Viber: 0988.56.59.56

Email: Tranminh@tathanh.com.vn

 
HOẶC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
 
Địa chỉ: Phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 
Website: http://xaydungcongthongtin.net

Đường đi đến Tất Thành:

Tìm hiểu quy định về quản lý cổng thông tin điện tử 2
 

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!