Cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử giúp bạn thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị. Liên hệ Mr Minh: 0988565956
Tất Thành
960 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử là công việc cần thiết và được thực hiện thường niên của mỗi cơ quan nhà nước và đơn vị trực thuộc Chính phủ. Cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử  mà Tất Thành chia sẻ sẽ giúp bạn có thể thực hiện tốt nhất công tác chỉ đạo, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các  cơ quan Nhà nước.
 
Cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Để hiểu rõ hơn và biết cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử chính xác, hiệu quả. Bạn có thể liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn của Tất Thành qua địa chỉ:

Mr Linh - 0988.184.022 - linh@tatthanh.com.vn

Mr Minh - 0988.56.59.56 - tranminh@tatthanh.com.vn

Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử hiện đang là trách nhiệm của bất kỳ đơn vị/ tổ chức công nghệ thông tin nào thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến các cổng thông tin điện tử của các cơ quan thuộc, trực thuộc thấp hơn bao gồm tổng cục, cục, sở, ban ngành, quận, huyện trên cả nước.  

I. Các bước báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Công tác thực hiện báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử được tiến hành qua 2 bước cơ bản sau:

Bước 1: Việc đánh giá cổng thông tin sẽ được thực hiện dưới hình thức chấm điểm. Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cổng thông tin tự chấm điểm cho mình.

Bước 2: Sau khi các đơn vị tự chấm điểm, việc đánh giá sẽ diễn ra như sau:

- Các đơn vị được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố: Kết quả chính thức sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông xét duyệt thông qua việc kiểm tra trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Các đơn vị được xếp hạng cấp trung ương: Kết quả chính thức sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm khảo sát và đánh giá đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (gồm 22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

II. Việc báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử cần những tiêu chuẩn nào?

Bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra các tiêu chuẩn chung để đánh giá cổng thông tin điện tử thông qua 2 nội dung chính như sau:

  • Cổng thông tin điện tử phải mang tính đại chúng, lấy người dân làm trung tâm. Việc tìm kiếm phải thuận tiện, dễ sử dụng với tất cả mọi người.

  • Cổng thông tin điện tử phải có tính bảo mật cao cho toàn hệ thống. Cũng như bảo mật các thông tin của cá nhân hay các doanh nghiệp có liên quan đến công tác tổ chức, quản trị cổng thông tin điện tử.

Những tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của Bộ thông tin và truyền thông:

1, Thông tin giới thiệu của cơ quan nhà nước và của từng đơn vị trực thuộc Trung ương.

2, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cùng những văn bản quản lý hành chính có liên quan.

3, Đăng tải Công báo điện tử bao gồm: số công báo, ngày ban hành, danh mục văn bản đã được đăng trong công báo và trích dẫn nội dung đối với mỗi văn bản.

4, Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành.

5, Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công.

6, Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học.

7, Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

8, Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

9, Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật. Các chế độ, chính sách cùng các chiến lược và quy hoạch chuyên ngành.

10, Thông tin thống kê chuyên ngành.

11, Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác).

12,Công tác tổ chức quản trị cổng thông tin điện tử.

13, Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin.

14, Đảm bảo an toàn thông tin

15, Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin.

Ngoài 2 nội dung chính thức cùng với 15 tiêu chí để đánh giá cổng thông tin điện tử trên. Thì số truy cập trên toàn thế giới do Alexa cung cấp cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả để đánh giá cổng thông tin điện tử.

III. Cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

1. Đánh giá về khả năng cung cấp thông tin của cổng thông tin điện tử

Dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá trên đây mà Tất Thành chia sẻ, bạn có thể thiết lập công thức đánh giá cổng thông tin điện tử theo mẫu dưới đây theo thang điểm 100. Hãy khoanh vào số điểm mà bạn muốn trong cột “Tự đánh giá”

TT

Nội dung đánh giá

Tự đánh giá

Sở TTTT đánh giá

Đầy đủ

Chưa đầy đủ

Không có

1

Thông tin giới thiệu về cơ quan, đơn vị

 

1.1

Thông tin giới thiệu chung

 

- Cơ cấu tổ chức

2

1

0

 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

2

1

0

 

- Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

2

1

0

 

1.2

Thông tin về lãnh đạo

 

- Họ và tên, chức vụ đảm nhiệm

2

1

0

 

- Điện thoại liên hệ

2

1

0

 

- Địa chỉ thư điện tử chính thức

2

1

0

 

1.3

Thông tin giao dịch chính thức

 

- Địa chỉ, điện thoại, số fax

2

1

0

 

- Địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin

2

1

0

 

2

Tin tức, sự kiện: tất cả các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan

7

3,5

0

 

3

Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành

 

3.1

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

2

1

0

 

3.2

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân

2

1

0

 

3.3

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc theo chức năng đã phân công của cơ quan

2

1

0

 

3.4

Lịch làm việc của lãnh đạo địa phương, đơn vị

2

1

0

 

4

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

4

2

0

 

5

Thông tin chiến lược, quy hoạch chuyên ngành

 

5.1

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chiến lược

1

0,5

0

 

5.2

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về quy hoạch

1

0,5

0

 

6

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

 

6.1

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

 

- Có thông tin về ký hiệu văn bản

1

0,5

0

 

- Có thông tin về ngày ban hành văn bản

1

0,5

0

 

- Có thông tin về cơ quan ban hành văn bản

1

0,5

0

 

- Có thông tin về lĩnh vực văn bản

1

0,5

0

 

- Có thông tin về hình thức băn bản

1

0,5

0

 

- Thông tin về trích yếu nội dung văn bản

1

0,5

0

 

6.2

Cho phép tải về tất cả các văn bản

2

1

0

 

6.3

Cho phép đọc được các văn bản có liên quan thông qua liên kết

2

1

0

 

6.4

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản

2

1

0

 

7

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

 

7.1

Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công đang chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn thành

2

1

0

 

7.2

Mỗi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm cần có tối thiểu các thông tin: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án

2

1

0

 

8

Lấy ý kiến góp ý, từ các tổ chức, cá nhân

 

8.1

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật và đăng tải ý kiến xử lý, phản hồi đối với các phản ánh, kiến nghị yêu cầu của tổ chức, cá nhân

1

0,5

0

 

8.2

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến

1

0,5

0

 

8.3

Cung cấp thông tin và chức năng: toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý

1

0,5

0

 

9

Thông tin về dịch vụ hành chính công trực tuyến (Chỉ áp dụng đối với những đơn vị chủ quản trang/cổng thông tin điện tử có dịch vụ hành chính)

 

9.1

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến (Lưu ý: Chỉ chọn 1 trong 3 tiêu chí thành phần ở dưới và chấm điểm tương ứng):

Không

 

Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2

4

0

 

Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, có ít nhất một dịch vụ công mức độ 3

5

0

 

Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, có ít nhất một dịch vụ công mức độ 4

6

0

 

9.2

Có danh mục dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp

2

1

0

 

9.3

Các dịch vụ hành chính công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực, mức độ

2

1

0

 

9.4

Công cụ tìm kiếm, tra cứu các dịch vụ hành công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

2

1

0

 

9.5

Có chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến

2

1

0

 

10

Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin

 

10.1

Có sơ đồ trang/cổng thông tin điện tử thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của cổng thông tin điện tử; đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng

2

1

0

 

10.2

Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

2

1

0

 

10.3

Tương thích với nhiều trình duyệt (IE, Chrome, Firefox, Opera, Safari,...)

2

1

0

 

10.4

Có liên kết tới Trang/ cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức liên quan

2

1

0

 

10.5

Có chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm hiện có trên Trang/ cổng thông tin điện tử. Có thêm tính năng tìm kiếm nâng cao

2

1

0

 

10.6

Có chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi: cung cấp chức năng cho phép người sử dụng gửi câu hỏi, ý kiến trực tiếp, theo dõi tình trạng xử lý câu hỏi hoặc cung cấp địa chỉ thư điện tử tiếp nhận

2

1

0

 

10,7

Thống kê truy cập

2

1

0

 

10,8

Mỗi tin, bài có thông tin về tác giả, nguồn thông tin và thời gian đưa tin

2

1

0

 

11

Cập nhật thông tin kịp thời

 

11.1

Tin tức, sự kiện: cập nhật kịp thời ngay sau khi diễn ra hoạt động sự kiện (chậm nhất sau 02 ngày làm việc)

2

1

0

 

11.2

Tần suất cập nhật thông tin ít nhất 02 lần/tuần

2

1

0

 

11.3

Kịp thời loại bỏ những thông tin không còng phù hợp

2

1

0

 

12

Giao diện, bố cục trên trang chủ

 

12.1

Giao diện thuận tiện cho người sử dụng. các vùng thông tin trên trang chủ phân biệt rõ ràng. trang chủ có đầy đủ thông tin và biểu trưng của cơ quan hoặc hình Quốc huy (nếu có)  và tên đầy đủ của cơ quan bằng Việt. Có thông tin về cơ quan và cơ quan chủ quản. người chịu trách nhiệm về Trang/Cổng thông tin điện tử. địa chỉ. số điện thoại. fax. Email.

8

4

0

 

 

Tổng điểm đạt được

100

 

 

 

 

2. Xếp loại Cổng thông tin

Dựa trên số điểm cơ quan/đơn vị tự đánh giá và số điểm do Bộ/Sở Thông tin và Truyền thông giá trên đây, bạn có thể xếp loại cổng thông tin điện tử theo 3 định  mức sau:

Xếp loại

Tổng điểm đạt được

Tốt

Đạt từ 85 điểm đến 100 điểm

Khá

Đạt từ 70 điểm đến 84 điểm

Trung Bình

Đạt từ 55 điểm đến 69 điểm

Trên đây là cách đánh giá và mẫu báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử đơn giản và chuyên nghiệp nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo.

Ngoài ra, bạn có thể  liên hệ với Tất Thành để được tư vấn báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử miễn phí 24/7 theo địa chỉ:

Mr Linh - 0988.184.022 - linh@tatthanh.com.vn
Mr Minh - 0988.56.59.56 - tranminh@tatthanh.com.vn

Hoặc

CÔNG TY XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHIỆP TẤT THÀNH

☏ Điện thoại: 04.6686.9474

Website: http://xaydungcongthongtin.net - ✉ Email: marketing@tatthanh.com.vn

Địa chỉ: Phòng 3203 tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Hiện tại, Tất Thành là đơn vị đã có kinh nghiệm làm việc và hiểu đặc thù của các đơn vị Tổng cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. nếu Quý khách hàng có nhu cầu, Tất Thành rất sẵn sàng gặp trực tiếp để tư vấn, trao đổi tốt nhất.

Đường đi đến văn phòng công ty Tất Thành

Cách báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử 1

Tất thành luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn và muốn được hợp tác cùng bạn! Trân Trọng!

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!